9 thắc mắc về lên đỉnh ở nam giới

Lên đỉnh ở Nam giới cũng có nhiều bí mật thú vị. Không phải chỉ có phụ nữ mới có những thắc mắc về “vũ khí” và điểm G của đàn ông. Bản thân các anh cũng chưa hiểu rõ về khả năng và giới hạn của mình.