Powermen siêu mỏng 0.04mm kéo dài thời gian combo 3 hộp

330.000  290.000