Trứng rung tình yêu một trứng giá rẻ nhất

140.000 

Trứng rung tình yêu một trứng
Kích thước trứng rung: 5cm x 2.5cm.
Chất liệu: nhựa PVC vô trùng
Quy cách: 1 trứng rung và 1 điều khiển.