Học lỏm bí quyết phòng the của cung tần mỹ nữ xưa

Hoàng đế có nghìn cung tần mỹ nữ chốn hậu cung nhưng ai cũng có bí quyết riêng để nắm giữ trái tim của nhà vua. Cùng học lỏm bí quyết phòng the của cung tần mỹ nữ ngày xưa nhé! Triệu Phi Yến là Hoàng hậu thứ hai của Hán Thành Đế Lưu Ngao, Hoàng đế thứ 12 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Không giống với những vị Hoàng hậu có […]