Những phương pháp tăng hiệu quả quan hệ tình dục

Những phương pháp tăng hiệu quả quan hệ tình dục và làm cả hai đều thỏa mãn. Bằng cách áp dụng một số kỹ thuật giường chiếu cũng như thay đổi lối sống sẽ giúp cải thiện tình trạng xuất tinh sớm và suy giảm chức năng tình dục.